Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u

Onze cliëntenraad is belangrijk voor de Stichting Wijkverpleging.De stichting vindt het aangenaam dat cliënten meedenken. Dit, gezien de steeds veranderende zorgzaken. Cliënten of hun vertegenwoordigers stellen zich hiervoor verkiesbaar. Het samen nadenken is van groot belang. Uiteindelijk komt het onze cliënten ten goede.

Wat doet de cliëntenraad?

De Raad houdt zich buiten individuele zaken. Die zijn beveiligd door de privacy wetgeving. Wel zijn er gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Deze worden behartigddoor de Cliëntenraad. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorgverlening. Hoe wordt de zorgverlening van de Stichting ervaren? Daarover praat zij met cliënten en familie. Gewoonlijk worden veranderingen met de Cliëntenraad besproken. Dit, tussen cliëntenraad en de bestuurders van de Stichting. De cliëntenraad heeft dan instemmingsrecht. Het gaat overkwaliteit van zorg en veiligheid. Dit hartelijke overleg is zeer goed voor de zorgverlening aan onze clienten.

Geef uw mening

Nu kan het zijn dat u als cliënt vragen heeft over de zorgverlening.  Dan hoort de cliëntenraad dat graag. Het kan ook zijn dat u suggesties of andere opmerkingen heeft. Bijvoorbeeld over wat er volgens u beter kan.  Maar ook wat u juist heel goed vindt gaan. Daar leren we van. En daarmee kan de raad de belangen van alle cliënten beter dienen.

Heeft u een idee of klacht?

Met uw klacht kan de Stichting bijsturen. Dat kan ook rechtstreeks aan de Stichting. Misschien bent u niet tevreden over iets in de zorg die u ontvangt. Dit  kunt u melden bij de Klachtenbemiddelaar van Stichting Wijkverpleging. Bel de receptie voor uw melding.
 
De cliëntenraad behandelt vooral de grote lijn. Want daarmee zijn dan meerdere mensen geholpen. De cliëntenraad behandeld geen individuele klachten. Toch kan het zijn dat er op een bepaald gebied meerdere klachten zijn. Dan toch zal zij de Raad van Bestuur adviseren deze punten te verbeteren.

Contactgegevens cliëntenraad

De cliëntenraad van Stichting wijkverpleging kunt u bereikenvia het secretariaat per e-mail: clientenraad@wijkverpleging.nl

Schoonmaak