De Digitale Sociale Kaart (DiSK)

  • Klik hier voor Utrecht
  • Klik hier voor Zuid-Holland
  • Klik hier voor Noord-Holland
  • Klik hier voor Gelderland

Let op! De sociale kaart van uw keuze opent in een nieuw venster. Als de beveiliging van uw browser te hoog staat, komt dit scherm mogelijk niet goed binnen.

Algemene links

HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (VWS)
Het Ministerie van VWS is het overheidsbeleid t.a.v. de thuiszorgsector. Op www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws vindt u alle informatie.

KIES BETER
Op www.KiesBeter.nl vindt u de informatie die u nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. U kunt hier informatie vinden over onder andere gezondheid, ziektes, zorgaanbieders en vergelijkingen.

ZORGINSTITUUT NEDERLAND
De website https://www.zorginstituutnederland.nl/ helpt u op weg met algemene informatie. Het Zorginstituut Nederland geeft informatie over wanneer u in Nederland recht heeft op verzekerbare zorg.

HET CENTRAAL ADMINISTRATIE KANTOOR (CAK)
Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en inningen van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) EN WLZ (VOORMALIGE AWBZ)
Sinds 2015 is de AWBZ vervangen door nieuwe wetten waaronder de Wlz. Op de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz leest u meer informatie over de Wlz mede in combinatie met een PGB. Alle overige informatie over het PersoonsGebonden Budget vindt u op www.pgb.nl.

CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ)
Op de website,www.ciz.nl, van het CIZ vindt u alle informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en helpt u op weg met algemene informatie.

Echtpaar