Visie

Persoonlijke zorg, verpleging en aandacht afgestemd op de behoeften en wensen van cliënten. Daar gaat het om; het is de visie van de Stichting Wijkverpleging

Missie:

Het prettiger en aangenamer maken van de levens kwaliteit. Het is de missie van Wijkverpleging om hier samen met haar cliënten aan te werken.Waaronder:

  • Respectvolle relaties tussen cliënt en medewerkers en daarin investeren
  • Met gebruikmaking van lokale netwerken effectief samen werken ten behoeve van cliënten
  • Voor medewerkers de opleidingen op maat verzorgen en te blijven leren
  • Cliëntgericht werken te realiseren en medewerkers daartoe uit te dagen
  • Het zo veel mogelijk de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderen en de zorg daar op in te richten
  • Het bevorderen van het mentaal welbevinden door de zorg te richten op het behoud van eigenheid, waardigheid en kwaliteit van leven
  • Door op de specifieke en persoonlijke situatie van de cliënt de mantelzorg te betrekken
Echtpaar