Kansen voor zorgondernemers!

Wist u:
 • Dat er een nieuwe ‘groeimarkt’ ontstaat op het gebied van zorgverlening en welzijn voor de ouderen zorg?
   
 • Dat het aantal 65+ senioren op dit moment circa 2.6 miljoen is?
   
 • en dat dit aantal in de komende decennia zal verdubbelen?
   
 • Dat deze senioren het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen?
   
 • Dat er een toenemende vraag is naar individuele, op maat gemaakte, ondersteuning in deze thuisomgeving?
   
 • Dat senioren en hun kinderen ook bereid zijn hiervoor te betalen?
   
 • Dat de overheid, als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen,  de collectieve zorgvoorzieningen vanuit AWBZ en WLZ/ ZVW moet beperken?
   
 • Dat dit betekent dat de individuele burger meer zelf moet gaan betalen voor de gewenste voorzieningen?
   
 • Dat er een toenemend beroep wordt gedaan op mantelzorgers?
   
 • Maar dat een zeer groot deel van deze mantelzorgers is nu al overbelast raakt.?
   
 • Dat door dit alles een ‘nieuwe groeimarkt’ ontstaat voor dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn aan senioren?
   
 • Dat de bestaande traditionele (thuis)zorginstellingen grote moeite hebben zich aan deze wijzigende vraag aan te passen.
   
 • Dat dit kansen biedt voor nieuwe initiatieven?
   
 • Dat dit mogelijk een initiatief is voor jou?
   

Franchise concept; permanente ondersteuning

Het Stichting Wijkverpleging franchiseconcept is gebaseerd op middel hard-franchise. Vanuit de franchisegever organisatie worden franchisenemers permanent ondersteund op het gebied van:
 
1.     digitale automatisering,
2.     opleidingen
3.     marketing,
4.     personeelsbeleid
5.     bedrijfsvoering
6.     benchmarking
7.     inkoop van ondersteunende middelen en diensten. 
Echtpaar